In English

Rahvastik ja külad

Varbla vallas on kokku 40 küla.
Elanikke külades:

 

Küla

Mehi

Naisi

Kokku

ALLIKA

5

6

11

ARUKÜLA

34

41

75

HAAPSI

1

2

3

HELMKÜLA

21

17

38

HÕBESALU

10

6

16

KADAKA

3

0

3

KANAMARDI

3

4

7

KIDISE

9

4

13

KILGI

5

4

9

KOERI

0

0

0

KORJU

2

0

2

KULLI

30

26

56

KÄRU

9

6

15

MAADE

4

3

7

MATSI

13

4

17

MEREÄÄRSE

5

7

12

MURISTE

5

4

9

MÕTSU

17

20

37

MÄLIKÜLA

6

10

16

NÕMME

1

2

3

PAADREMA

17

10

27

PAATSALU

44

28

72

PIHA

13

11

24

RAESPA

11

8

19

RAHESTE

21

17

38

RANNAKÜLA

8

3

11

RAUKSI

7

5

12

RÄDI

4

8

12

SAARE

6

7

13

SAULEPI

7

1

8

SELJA

6

4

10

SOOKALDA

6

5

11

TAMBA

10

0

10

TIILIMA

1

1

2

TÕUSI

52

49

101

TÄPSI

2

2

4

VAISTE

18

18

36

VARBLA

57

72

129

ÕHU

13

12

25

ÄNNIKSE

5

5

10

VALLA TASANDIL

1

0

1

Kokku

492

432

       924

* Rahvastikuregistri andmed 01.01.2013 seisuga.